מהלכות ודיני חנוכה

מהלכות ודיני חנוכה

הוסף תגובה אוקטובר 31st, 2010 - 14 Tevet 5770


מהלכות ודיני חנוכה

כל השמנים כשרים להדלקת הנר אך מצווה מן המובחר להשתמש בשמן זית זך, מכיוון שנעשה הנס בשמן זית.

כל הפתילות כשרות להדלקה אך מצווה מן המובחר להדליק בצמר גפן.

חנוכייה כשרה היא חנוכייה שהקנים שבה עשויים בקו ישר ובאותו גובה, שהמרווחים ביניהם שווים ומבדילים בין נר אחד למשנהו ושהשמש מובדל מהם בכל צורה שהיא.

זמן הדלקת החנוכייה בצאת הכוכבים וצריך שידלוק לכל הפחות חצי שעה.

סדר ההדלקה: בלילה הראשון מדליק הנר כשהוא לימין החנוכיה. בלילה השני מסדר שני נרות (לא כוללים את השמש) ומדליק קודם את זה שלשמאלו. בלילה השלישי מסדר שלושה נרות, מדליק את זה שלשמאלו והולך לימינו וכן על זה הדרך.

בלילה הראשון קודם ההדלקה מברכים שלוש ברכות: להדליק נר של חנוכה, שעשה ניסים לאבותינו, ושהחיינו. בשאר הלילות אין מברכים שהחיינו.

את החנוכייה מדליקים במקום הסמוך לרשות הרבים כדי לפרסם את הנס. אם יש לו חלון שפונה לרשות הרבים מדליק שם. אם לא מדליק ליד פתח הבית ומצווה לשים אותה בצד שמאל שתהא מזוזה מצד ימין ונר חנוכה מצד שמאל ונמצא מסובב במצוות.

נשים חייבות בנר חנוכה מכיוון שהיו באותו הנס.

ימי החנוכה מותרים בעשיית מלאכה, אך נשים נהגו לבטל מלאכתן כל זמן שהנרות דולקים.

בערב שבת מדליקים קודם נר חנוכה ואח"כ נרות שבת. וצריך שידלקו נרות חנוכה עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.

במוצאי שבת מבדילים ואח"כ מדליקין נרות חנוכה.

בשמונת ימי החנוכה מוסיפים הלל שלם בתפילת שחרית, ומוסיפים על הניסים בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון.

לחנוכה ישנם הלכות ודינים רבים, ניתן לקרוא על הלכות חנוכה בקיצור שולחן ערוך סעיף קל"ט. שולחן ערוך בוויקיטקסט

  1. אין תגובות עדין. תהיה הראשון להגיב.
  1. אין trackbacks עדין.
הזנות לתגובות
אתם מוזמנים לבקר בחנות שלי -לתשמישי קדושה